Radicale woorden: politiek en geloof

RondomJezus.nl

De derde serie diensten in het kader van het thema ‘Rondom Jezus’ gaat over ‘radicale woorden’. Onder de noemer “Politiek en geloof” gaat het over Jezus die zegt: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.
De diensten met dit thema vinden plaats op 12 juli (Bethlehemkerk, Diependaal) en 19 juli (Morgenster, Grote Kerk, Regenboog)
Ds. Willem Nijsse leidt het thema in:

Markus 12,13-17. Politiek en geloof

In deze lezing uit Markus proberen Jezus’ tegenstanders hem in een hoek te drijven. Eerst vleien ze hem met vriendelijke woorden, maar vervolgens stellen ze een buitengewoon netelige vraag. Een vraag die in Jezus’ tijd zeer explosief was voor de Joden in Palestina. Is het toegestaan om aan de keizer belasting te betalen of niet?

Jezus ziet in dat deze vraag niet wordt gesteld uit belangstelling, maar alleen om hem over zijn antwoord te veroordelen. Als hij zou zeggen: ‘Ja we moeten belasting betalen’, dan zou hij zich uitspreken voor de Romeinse overheersers. Hij zou voor zijn tegenstanders dan de Joodse identiteit en het geloof in God verloochenen. Als hij echter zou zeggen: ‘Nee we moeten niet betalen’, dan zou hij morgen gearresteerd worden en in de gevangenis belanden wegens radicale ideeën tegen de overheid.

Jezus kiest daarom voor een tussenweg. Hij vraagt de mensen of ze hem een munt willen laten zien, een Romeinse Denarius. Die hebben de mensen wel op zak. ‘Wiens afbeelding is dat op de munt?’, vraagt Jezus. ‘Het is de keizer Tiberius’, antwoorden ze. Jezus zegt: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’

Het is geen makkelijk antwoord, maar het maakt wel iets duidelijk. Jezus laat zien dat een gelovig mens een dubbele loyaliteit heeft als burger van een land. Aan de ene kant is er de loyaliteit aan de overheid, en aan de andere kant de loyaliteit aan God. Een gelovige heeft twee paspoorten. In de geschiedenis zijn lang niet alle politieke leiders daar blij mee geweest. Vanuit het geloof werd hun macht altijd gerelativeerd. Ook vandaag moeten wij als christenen ons bewust zijn van onze dubbele loyaliteit. De vraag is: wat vraagt God van ons vandaag als Nederlandse burgers?