De derde serie diensten in het kader van het jaarthema ‘Rondom Jezus’ gaat over ‘radicale woorden’. Onder de noemer de kameel” gaat het over het binnengaan in het Koninkrijk heeft: “Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat (Mattheüs 19:24).
Dit thema kwam aan de orde op 12 juli in alle wijkgemeenten.

Ds. Wim Moehn leidt het thema in:

Een onderdrukte lach in de tent – Sara kan niet geloven dat zij op haar leeftijd nog een kind zal krijgen. Maar God zegt tegen Abraham: ‘Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?’ (Genesis 18:12 e.v.).

Wanneer Maria de weg niet ziet, antwoordt  de engel Gabriël: ‘Geen ding zal bij God onmogelijk zijn!’ (Lukas 1:37).

Op het moment dat de leerlingen vrezen dat niemand zalig zal worden, zegt Jezus: ‘Bij God zijn alle dingen mogelijk’ (Mattheüs 19:26).

Crisissituaties vragen om radicale woorden. Als we verstandig zijn, zullen we nooit meer handen schudden, aldus de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci. ‘We zouden er helemaal mee moeten stoppen.’

Wij zijn geneigd radicale woorden te ontzenuwen of de scherpe angel eruit te halen. Het oog van de naald zou dan het kleine zijpoortje in de stadsmuur zijn (een kameel zou alleen zonder bepakking naar binnen kunnen). Het dier dat zo hoog op zijn poten staat wordt daarom meestal buiten voor de poort gestationeerd. Hoeveel minder zou de kameel door het oog van een naald kunnen binnenkomen – volstrekt uitgesloten. Een kameel… als Hij nu een vlo had gezegd… en zelfs dan zou het onmogelijk zijn.

Een radicaal woord in een crisissituatie. Het gaat om niet minder dan het eeuwige leven. Dat laat zich niet verwerven. Je kunt het alleen erven door je met huid en haar aan de Ander toe te vertrouwen.